พศจ.อุทัยธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชอุทัยกวี (พุฒ สุทฺตโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม และอดีตเจ้าอาวาสวัดทุกรูป รวมทั้งผู้มีพระคุณแก่วัด ณ ศาลาอุทัยสังฆสภา วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พศจ.อุทัยธานี เตรียมสถานที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดผาทั่ง ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พศจ.อุทัยธานี ลงพื่นที่เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้โครงการแม่น้ำเจ้าพระยาน่ามองปราศจากขยะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุทัยธานี พศจ.อุทัยธานี ร่วมทำบุญฉลองพระใหม่ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พศจ.อุทัยธานี ร่วมพิธีบรรพชา ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 741,573