ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี โดยสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี อาคารอุทัยธรรมสภา วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศจังหวัดอุทัยธานี.pdf |
pdf รายละเอียดแนบท้ายประกาศ.pdf |

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 741,767