ตรวจสอบประวัติอาชญากรเพื่อขอบวช ด้วย ชื่อ - สกุล ออนไลน์

ปัจจุบันกองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้เพิ่มช่องทางในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 โดยสามารถยื่นขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของตนเอง ด้วยชื่อ - ชื่อสกุล ออนไลน์
ผ่านทาง เว็บไชต์ www.crd-check.com
 และสามารถรับผลตรวจสอบประวัติ หรือมอบอำนาจให้มารับผลตรวจประวัติ
ได้ที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุทัยธานี โดยมีค่าธรรมเนียมการตรวจประวัติ ชุดละ ๑๐๐ บาท
ชำระในวันที่มารับผลตรวจประวัติ และสามรถนำมายื่นกับวัดเพื่อขออุปสมบทต่อไป


 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf สอบประวัติอาชญากร.pdf |
pdf หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติ.pdf |
pdf แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบประวัติ.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 741,767