ทำเนียบบุคลากร

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

 

นางวิทิดา การสมทบ
 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

 

 

นางสาวลำพึง ปิตานา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวชิรกรณ์  วันนู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวธนารักษ์  อุปติ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวเยาวภา  เจริญธรรม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

     

นายณรงค์เวช ชาญเวชประศาสตร์
พนักงานขับรถ

 

 

 

 

 

 

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายยุทธนา  เขียวบุตร

พนักงานทำความสะอาด

 

 


image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 741,767