พศจ. อุทัยธานี ร่วมประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)

วันที่พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางวิทิดา  การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางเยาวภา  เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ในระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงาน และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,505