ทำเนียบบุคลากร

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

 

นางวิทิดา การสมทบ
 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

 

นางสาวลำพึง ปิตานา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวชิรกรณ์  วันนู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ว่าง

 

นางสาวศุภกานต์ ฉิมนันท์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวธนารักษ์  อุปติ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวเยาวภา  เจริญธรรม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวทรงศิริ กันยา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

     

นายณรงค์เวช ชาญเวชประศาสตร์
พนักงานขับรถ

 

 

 

 

 

 

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายยุทธนา  เขียวบุตร

พนักงานทำความสะอาด

 

 


image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,482