พศจ.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565 ณ วัดอุดมสุข อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดอุดมสุข อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และนางสาวเยาวภา เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่วัดอุดมสุข อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีพระมหาลำพัน ปฺุญฺญามโน เจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ เป็นประธานในการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,925