พศจ.อุทัยธานี ร่วมพิธีรับใบตราตั้งเจ้าอาวาส และอ่านใบตราตั้งเจ้าอาวาส ณ วัดกลางเขา จังหวัดอุทัยธานี

                วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และนางสาวเยาวภา เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ร่วมพิธีรับใบตราตั้งของพระอธิการสำเริง ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดกลางเขา โดยมีพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้อ่านใบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดกลางเขา ณ วัดกลางเขา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,989