เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พศจ.อุทัยธานี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 40 ชุด

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโท เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 40 ชุด 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,888