พศจ.อุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ ทุน ม.ท.ศ., ทุนโครงการกองทุนการศึกษา, ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี, ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า และทุนบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม สอบถามเพื่อให้ความช่วยเหลือ กรณีผู้เรียนได้รับผลกระทบต่อกราดำเนินชีวิตและการศึกษา ระหว่างวันที่ 22 - 27 มิถุนายน 2565 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,914