ประชุมพระสังฆาธิการ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม ณ พุทธมณฑลจังหวัดอุทัยธานี

6 ก.ค.64

 เวลา 14.00 น. ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผอ.พศจ.อุทัยธานี  พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม ณ พุทธมณฑลจังหวัดอุทัยธานี อ.หนองฉาง ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี  ได้ปรึกษาหารือการดำเนินการตามข้อสั่งการ การขับเคลื่อนภารกิจ อาทิ การเตรียมการรองรับการตรวจเยี่ยมตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,252