การลงพื้นที่ยังที่พักสงฆ์เขาลูกไก่ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้างและสภาพทั่วไป

5 ก.ค.64

เวลา 14.00 น. ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผอ.พศจ.อุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด และพระสมุห์สุทัศน์ เจ้าคณะตำบลหนองหลวง ลงพื้นที่ยังที่พักสงฆ์เขาลูกไก่ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้างและสภาพทั่วไป เพื่อประกอบการพิจารณาการขออนุญาตตั้งวัด ในการนี้ได้ถวายคำแนะนำให้หัวหน้าที่พักสง์พัฒนาเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคง ถาวร และมีสภาพพร้อมที่จะเป็นวัดมากยิ่งขึ้น  

 เวลา 15.30 น. ลงพื้นที่ยังวัดป่าตะเคียนทอง อ.สว่างอารมณ์ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้าง และสภาพทั่วไปภายในวัด เพื่อเตรียมการขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัดต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,256