แนะนำแนวทางการดำเนินงานจัดพิธียกช่อฟ้าฯ ณ วัดหนองเป็ดก่า อ.ทัพทัน

8 มิ.ย.64  เวลา 15.00 น. 
ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผอ.พศจ.อุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ ณ วัดหนองเป็ดก่า อ.ทัพทัน  เพื่อประสานการดำเนินงานจัดพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ ซึ่งทางวัดได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 มิ.ย.64  โดยจะมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อแนะนำแนวทางการดำเนินงานจัดพิธีฯ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,255