ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จ.อุทัยธานี

1. ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564

2. จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 บนหน้าหลักของเว็บไซต์หน่วยงาน

3. เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัดประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,353