ประชาสัมพันธ์ QR code รับแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่ให้บริการของส่วนราชการ 

ด้วยจังหวัดอุทัยธานี ขอความร่วมมือให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์เพื่อติดประชาสัมพันธ์ QR code รับแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่ให้บริการของส่วนราชการ 


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,562