พศจ.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางวิทิดา  การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางสาวเยาวภา เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 เรื่อง การจัดทำช่องทางการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด (Web Agency) ณ ห้องสุพรรณิการ์ ศาลากลางหลังเก่าชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,573