พศจ.อุทัยธานี ร่วมประชุมสัมมนาหัวข้อ "ชุดความคิดใหม่ (New Mindset)" ทางการบริหารจัดการภาครัฐในอนาคต ภายใต้หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวลำพึง ปิตานา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมสัมมนาหัวข้อ "ชุดความคิดใหม่ (New Mindset)" ทางการบริหารจัดการภาครัฐในอนาคต ภายใต้หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,549