พศจ.อุทัยธานี ร่วมพิธีโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยจัดมอบทุนให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจน และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดอุทัยธานีของเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 27 กันยายน 2565 นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวศุภกานต์ ฉิมนันท์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยจัดมอบทุนให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจน และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดอุทัยธานีของเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,533