พศจ.อุทัยธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนและคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวศุภกานต์ ฉิมนันท์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนและคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,058