พศจ.อุทัยธานี จัดกิจกรรมครงการอ่านสารสันติภาพ โดยสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ภายใต้แนวคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ (End Racism. Build Peace) เนื่องในวันสันติภาพสากล บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานฯ

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.40 น. นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพ โดยสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ภายใต้แนวคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ (End Racism. Build Peace) เนื่องในวันสันติภาพสากล บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,058