พศจ.อุทัยธานี ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือทุจริตและจิตอาสาเพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวธันยพร พงศ์เสาวภาคย์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือทุจริตและจิตอาสาเพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,062