พศจ.อุทัยธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และนายวิชิรกรณ์ วันนู นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,075