พศจ.อุทัยธานี ได้จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน กันยายน 2565 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน กันยายน 2565 ประชุมรายงานความก้าวหน้าแต่ละงานและงานที่จะดำเนินการต่อไป โครงการ วาระงานและการทำงานที่ผ่านมา ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในการทำงานปรึกษาหารือและวางแผนการแก้ไขปัญหาเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานครั้งต่อไป ณ อาคารอุทัยธรรมสภา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,097