พศจ.อุทัยธานี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอรับพระราชทานทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่น 14 ปีการศึกษา 2565 และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจน

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวธันยพร พงศ์เสาวภาคย์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวลำพึง ปิตานา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอรับพระราชทานทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่น 14 ปีการศึกษา 2565 และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,094