พศจ.อุทัยธานี ร่วมพิธียกช่อฟ้าสามัคคีวัดห้วยเปล้า อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และตรวจสอบการสร้างเมรุเผาศพที่จะดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัด

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และนางสาวลำพึง ปิตานา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธียกช่อฟ้าสามัคคีวัดห้วยเปล้า อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายนพดล พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน พร้อมทั้งได้ตรวจสอบการสร้างเมรุเผาศพที่จะดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,073