พศจ.อุทัยธานี ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2565 "พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข"

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และนางสาวเยาวภา เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2565  "พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข" ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพระสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รายละเอียดดังนี้

ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลวัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 

- พระครูอุทิตปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งสามแท่ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพระคิลานุปัฏฐาก  ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 

- พระมานพ กิตฺสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

- พระสมุห์อำนวย จิตฺตทนฺโต เจ้าอาวาสวัดอุดมสุข อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

- พระสมุห์ตนุภัทร จินฺตามโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุดมสุข อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,990