พศจ.อุทัยธานี เข้าร่วมอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านทุจริต

  วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมเข้าร่วมอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti - Corruption Education ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,966