ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอุปสมบทเพื่อสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไทในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดหนองขุนชาติ

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอุปสมบทเพื่อสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไทในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดหนองขุนชาติ

สามารถสมัครได้ที่ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี หรือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 056-5711764-5


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,516