ข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี เปิดให้บริการจัดเก็บค่าเช่า ต่อสัญญาเช่ากลุ่มผู้เช่าอาคารศาสนสมบัติกลาง และที่ดินวัดร้าง  และจ่ายคืนเงินภาษีของปีที่ผ่านมา ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
   - เวลา 09.00 น. ว่าที ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมกรมการจังหวัดผ่านระบบออนไลน์
  - เวลา 13.00 น. ปรึกษาหารือ  ซักซ้อม ทำความเข้าใจ ลำดับพิธีการในการปฏิบัติพิธี ถวายภัตตาหารและมอบสิ่งของพระราชทาน ฯ   แด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อเตรียมความพร้อม   ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง ซึ่งเป็นสนามสอบ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
   - เวลา 14.30 น. ประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและพระเลขานุการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,894