พศจ.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบรรพชาสามเถรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. นางวิทิดา  การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวเยาวภา  เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบรรพชาสามเถรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อกำหนดแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี 


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 741,573