จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระเดชพระคุณพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เมตตาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ นางวิทิดา  การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดหลุมเข้า ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 741,767