ข่าวประชาสัมพันธ์

20 พ.ค.64 เวลา 10.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี นำโดย พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง)​เจ้าอาวาสวัดสังกัตรัตนคีรี เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุทัยธานี(ธ)​ ได้ร่วมกันมอบอาหาร น้ำดื่ม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี  โดยมีนายสุรชัย โชคครรชิตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และญาติผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ โควิด -​19 สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช  ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี โดย ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผอ.พศจ. และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ประสานการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อม ตลอดจนถวายการรับรอง ดูแล อำนวยความสะดวก แก่คณะสงฆ์    จากนั้นเจ้าคณะจังหวัดและคณะได้ติดตาม เยี่ยมชมความคืบหน้าในการบูรณะ ปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยพิเศษ ส่วนตึกสงฆ์อาพาธ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการโดยมูลนิธิหลวงพ่อปาน วัดจันทาราม สนับสนุนเงินให้กับ โรงพยาบาล จำนวน 11 ล้านบาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,389