พศจ.อุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ในการสอบนักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปีการศึกษา 2565

      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นางวิทิดา  การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ถวายความสะดวกแด่คณะสงฆ์ ในการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปีการศึกษา 2565 ของสำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการจัดสอบธรรมสนามหลวง โดยมีพระเดชพระคุณพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งเจริญจิตภาวนา อุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งเป็นผู้สถาปนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ณ สนามสอบศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลจังหวัดอุทัยธานี ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
       ในการนี้ได้มีพิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีได้รับเกียรติให้เป็นผู้อ่านตราตั้ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,567