วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุทธิชัย อิงคยะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี นำข้าราชการในสังกัดออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนบ้านกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี ได้นำเอกสาร หนังสือ สื่อประชาสัมพันธ์ ไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ รวมถึงรับทราบข้อมูลปัญหา อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการ

 

นายธนาวุฒิ จึงกาญจนา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ / ข่าว

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2017 เวลา 15:03)