วันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นายสุทธิชัย อิงคยะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สนามสอบวัดมณีสถิตกปฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี และจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แก่สำนักศาสนศึกษา สำนักเรียนอำเภอต่างๆ ในจังหวัดอุทัยธานี

นายธนาวุฒิ จึงกาญจนา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ / ข่าว

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 05 มีนาคม 2017 เวลา 01:09)