ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี อาคารอุทัยธรรมสภา วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐๕๖-๕๗๑๗๖๔-๕ หรือ นายธนาวุฒิ จึงกาญจนา ๐๘๙-๘๕๗๔๕๘๔

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการและใบสมัคร

คำขอขมาและคำวันทาเสมา

คำขอบรรพชาอุปสมบท
แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2017 เวลา 15:26)