สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวอุทัยธานีทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารในโครงการ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดในวันธรรมะสวนะ และเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ในวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี มาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับ สาธุๆๆๆ

กำหนดการ ดังนี้

นายธนาวุฒิ จึงกาญจนา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ / ข่าว

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:42)