กำหนดการพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) จำนวน ๘๙ รูป ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

กำหนดการพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ดังนี้ครับ

นายธนาวุฒิ จึงกาญจนา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ / ข่าว

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 26 พฤษจิกายน 2016 เวลา 16:47)